Utställningar

På museet finns två utställningar; vår permanenta utställning och en temporär utställning ”11 streck och lite färg”.  Utställningarna sträcker sig över tre plan inne på Linköpings slott.

Nu finns också en utställning som berättar om den arkeologiska utgrävningen av franciskanerklostret från 1287 på Hospitalstorget här i Linköping. Utställningen är inlånad från Östergötlands museum.

Ett unikt bokfynd från Hults kyrka visas där kyrkoherde Jonas Magni, född 1582, skrivit ner sin ögonvittnesskildring av Slaget vid Stångebro och Linköpings blodbad. Inlån till museet genom Linköpings stift.

I våra utställningar om Slaget vid Stångebro 1598 och Linköpings blodbad 1600 kan du läsa mer om vad som utspelades här i Linköping när hertig Karl besegrade sin brorson kung Sigismund i det som sägs vara Sveriges sista inbördeskrig.

Genom medel från Westman-Wernerska fonden har Linköping slotts byggnadshistoria digitaliserats i samarbete med Interspectral och Spotscale. Genom ett knapptryck kan man resa 900 år i tiden och se förvandlingen från biskopsborg och kungligt slott till landshövdingeresidens.

Du får mer information om våra utställningar genom att klicka vidare på flikarna Temporär utställning, Permanenta utställningen och tidigare utställningar.