Temporär utställning

Från skiss till verk – konstnärlig utsmyckning av Linköpings Domkyrka

1 juni 2018 – 7 april 2019

Skisser och modeller till de konstverk som pryder domkyrkan och vissa som aldrig lämnade planeringsstadiet.