Historia

Biskopsgården som blev ett slott!

flygbild

Biskop Gisle byggde sig här en biskopsgård med borgstuga i kalksten 1149. I påven Alexander III:s skyddsbrev till biskop Kol 1178 nämns sexton gods. Här anges Linköpings gård som ett ”Mansio”, d.v.s. en praktfull herrgård. Ett kalkstenshus (9 x 18 meter) med borgstuga, kök och brunnsrum samt en kalkstenskällare. Dessa äldsta delar finns ännu kvar i slottets västra länga.

Hans Brask var den sista Romersk-katolska biskop som bodde i borgen. Efter att Gustav Vasa genomfört reformationen 1527 flydde biskop Brask till Danzig och borgen gjordes om till kungligt slott 1527. Kung Gustav lät bygga ihop den västra längan och satte in stora renässansfönster på övervåningen.

På 1570-talet lät Johan III bygga ut slottet genom arkitekten Arendt de Roy med en ny trevåningsflygel utmed södra ringmuren, han byggde också på den västra längan med en våning. Hela slottet var då vitt med bårder i falurött runt dörrar och fönster.

Efter slaget vid Stångebro 1598 då kung Sigismund blev besegrad av hertig Karl höll man de riksråd som motsatte sig honom som fångar på slottet. Här satt de fram till rättegången som ledde till Linköpings blodbad. Rättegången hölls i slottets rikssal år 1600 och har kallats Sveriges största rättsskandal.

När hertig Karl krönts till Karl IX i början av 1600-talet lät han bygga om slottet till renässansstil med praktgavlar, trapptorn och trumpetargångar på den östra muren.

I januari 1700 utbröt den stora stadsbranden då alla centrala byggnader förstördes, bland annat rådhuset, men slottet och domkyrkan klarade sig. Vid det här laget var slottet övergivet och förfallet men togs nu i bruk som stadsarrest. De östra delarna av slottets flyglar gjordes om till fängelse och förblev så i 146 år!

1796 började man förvandla slottet till en ämbetsbyggnad för Linköpings landshövdingar i klassicistisk stil. Detta gjorde man genom att riva praktgavlarna, göra en ny klassicistisk portal och rappa fasaden i gul färg, som var tidens ideal. 1798 flyttade första landshövdingen in på slottet.

På 1880-talet rådde en romantisk trend och man ville återskapa byggnaden som ett historiskt renässansslott med loftgång och praktgavlar. Men redan 50 år senare blåste nyklassicistiska vindar och man tog bort slottets renässansdekorationer igen. Nu stramades slottet åter upp för att återfå sitt avskalade utseende, vilket fortfarande utgör slottets utseende.

Under 1990-talet genomförde Statens Fastighetsverk en stor renovering av slottets fasad. Då byttes allt gammalt ytmaterial ut på fasaden och ersattes med ett klassiskt medeltida kalkbruk. Samtidigt passade byggnadsarkeologerna vid Östergötlands Museum på att för första gången göra en riktigt grundlig undersökning av slottet. Det är också tack vare detta som vi idag vet så mycket om Biskopsgården som blev ett slott och Sveriges äldsta profana byggnad som ännu är i bruk!

 QRkod vandringar i LkpLjudguide om det medeltida Linköping

Nu kan du gå på stadsvandring när du själv har tid! Välj mellan att vandra genom Linköping och lär dig mer om konstverken, arkitekturen, medeltiden eller 1800- och 1900-talens lilla stad.

Speakerrösterna, som tillhör kända personer med anknytning till Östergötland, berättar på ett lättsamt och informativt sätt om föremål och platser i staden.

Du startar vandringarna med länkarna eller med QR-koden. Vandringarna är lite olika långa och alla startar vid Östergötlands museum.

Mer information om medeltidsvandringen finner du här!

Kolla in våra länkar för mer information!

Byggnadsfaser
Se slottets utveckling från 1100-talets biskopsborg till dagens slott.
Klicka här för att se faser

Katolska biskopar i Linköpings stift
Klicka här för att se listan

Östergötlands ståthållare, fogdar & landshövdingar på Linköpings slott
Klicka här för att se listan