Permanenta Utställningen

Vår permanenta utställning:

Hur kan man förena medeltiden med 2000-talet? Vi har svaret! Med ny teknik.

Nu är vår digitalisering av Linköping slotts historia färdig. Med ett fingertryck kan du på ett ögonblick resa 900 år i tiden. Här kan du se slottets olika byggnadsetapper i 3D-format och se förvandlingen från biskopsborg via kungligt slott till landshövdingeresidens.

Biskop Bengts tornrum

Under tornrummets medeltida valv finns det möjlighet att se resultatet av de arkeologiska utgrävningarna som gjordes när museets öppnades. Här skildras även biskopgårdens och domkyrkans äldsta historia med hjälp av modeller.bents_rum

rattusrattus

Skattkammaren

I museets skattkammare visas ett stort antal unika och underbara textilier från sent 1300-tal och framåt samt kyrkligt silver från flera århundraden.

skattkammare

lilja

agatpokal

Stora Salen

I stora salen möter vi slottet i 1600-talets skepnad. Kung Gustav Vasa och hans söner Karl IX och Johan III hade vid denna tid förvandlat biskopsgården till ett praktfullt renässansslott. Här finns också bevarade originalpartier från domkyrkans vackra sydportal från 1300- talet.

rokelsekar

Vasarummet

I Vasarummet möter vi biskop Hans Brask och kung Gustav Vasa vid en julmiddag 1523. Den gamle katolske förkämpen för en livlig diskussion med den unge reformationsförespråkaren om det religiösa och politiska tillståndet i landet. Den dynamiske Hans Brask var biskop i Linköpings stift mellan åren 1513-1527.

2-Brask-och-vasa-Jul-1523

Brunnsrummet

brunnsrum -dörrvattenhink

På våra visningar får besökaren möjlighet att se slottets äldsta delar, ett kalkstenshus som byggdes i mitten av 1100-talet. Här finns bland annat ett kök och en brunn. Här visas också brunnsfynden från den arkeologiska undersökningen på 90-talet.

brunnsfyndkök -närbild