Villkor för köp av elektroniska entrébiljetter

Terms and conditions for purchase of electronic admission tickets

 

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument genomför ett köp av elektroniska entrébiljetter genom webbplatsen www.lsdm.se. Genom köpet ingår du ett avtal med Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum, härefter kallat LSDM, och du förbinder dig att följa dessa allmänna villkor.

Avtal om köp är bindande först när LSDM skickar dig en bekräftelse per e-post. Spara bekräftelsen för eventuella kontakter med LSDM avseende ditt köp. Bekräftelsen innehåller den elektroniska biljetten och är även ett kvitto på det genomförda köpet.

LSDM ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. LSDM kan i vissa fall neka eller ändra i ditt köp, om du t ex lämnar felaktiga personuppgifter.

Elektroniska entrébiljetter

LSDMs elektroniska entrébiljett är ett värdebevis som motsvarar ett besök på LSDM under giltighetstiden.

Den elektroniska entrébiljetten är inte delbar. Har du köpt en entrébiljett för fler än en person kan du alltså inte ångra eller återlämna delar av biljetten. Den elektroniska entrébiljetten kan bara utnyttjas för inträde samtidigt för det antal personer den avser. Om du vill köpa entrébiljetter som inte kommer utnyttjas för samtidigt inträde, får du göra separata köp.

Var rädd om den elektroniska entrébiljetten, det är din värdehandling. Borttappade biljetter ersätts inte.

Priser och betalning

Vid köp genom webbplatsen gäller de priser som anges där. Priset är angivet i svenska kronor. Förköpta elektroniska entrébiljetter påverkas inte av eventuella förändringar i biljettpriset under giltighetstiden.

LSDM accepterar följande betalningsalternativ:

  • Kortbetalning med Visa, Mastercard och AmericanExpress

LSDM använder Nets för hantering av kort- och bankbetalningar. Nets är PCI-certifierade och uppfyller banker och kortutgivares höga krav på säkerhetsanpassningar. All kommunikation mellan LSDM och din bank sköts av Nets och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer).

Leveranssätt

Den elektroniska biljetten levereras till den e-postadress som angavs vid köpet.

Ditt ansvar att visa upp giltig biljett

Det är ditt ansvar att ha den elektroniska biljetten tillgänglig vid inträde för kontroll av giltig biljett.

Ångerrätt

För förköpta elektroniska entrébiljetter genom LSDM webbplats gäller 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerfristen om 14 dagar löper från och med den dag du mottar bekräftelsen av köpet från LSDM.

Vill du utöva din ångerrätt behöver du inte ange något skäl, men du måste skicka ett meddelande till LSDM där du klart och tydligt meddelar ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per e-post eller post. I meddelandet ska du ange ditt namn, din e-postadress. Du kan även fylla i den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram och skicka till LSDM:

Det är tillräckligt att du inom ångerfristen sänder ditt meddelande om att du vill utöva ångerrätten.

Om du utövar din ångerrätt och frånträder avtalet kommer LSDM betala tillbaka det du betalat till LSDM. Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då Vasamuseet fick ditt meddelande om att du beslutat frånträda avtalet. Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde vid köpet, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Ångerrätten gäller inte om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, dvs att du under ångerfristen har utnyttjat biljetten. Du kan inte utöva din ångerrätt för en elektronisk entrébiljett som du delvis redan har utnyttjat.

Force Majeure

Naturkatastrofer, eldsvåda, strejk, lockout, inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför LSDMs kontroll berättigar museet att avboka det angivna programmet, föreläsningen eller särskilda arrangemanget utan skyldighet att utge skadestånd.

Reklamation

Om det inträffar problem med leveransen av de elektroniska biljetterna ska du kontakta LSDM via mejl:

Om du upplever att det du köpt av LSDM inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas du att ta kontakt med LSDM via mejl:

Om du vill reklamera tjänsten måste du göra det inom två månader från det att du upptäckte, eller borde upptäckt, att tjänsten inte motsvarade dina förväntningar.

Om du upplever att LSDM inte tillmötesgår dina eventuella krav har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan hitta mer information om Allmänna reklamationsnämnden på deras webbplats:

LSDM kontaktuppgifter

Telefonnummer (växel): 013-122380

E-postadress: info@lsdm.se

Postadress: Borggården, S:t Persgatan 3B, 582 28 Linköping

Personuppgifter

För att kunna fullgöra avtal vid köp av elektroniska entrébiljetter behandlar vi uppgifter om namn, kontaktuppgifter, betalnings- och köpinformation. Uppgifterna lagras till dess att köpet har genomförts inklusive betalning och leverans. Därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Du ansvarar för att de personuppgifter du lämnar i samband med köpet är korrekta och fullständiga.

Tillämplig lag

För detta avtal tillämpas svensk lag.