Utställningar på Linköpings Slotts- och domkyrkomuseum

På museet finns flera utställningar, både permanenta och tillfälliga. Utställningarna sträcker sig över tre plan inne på Linköpings slott.

Visningar av slottsträdgården!

Följ med in bakom portarna, på en grönskande tur genom historien!

Pågående utställning

Gustav Vasa – Den streetsmarta monarken

 

Hur kan man förena medeltiden med 2000-talet? Vi har svaret! Med ny teknik.

Nu är vår digitalisering av Linköping slotts historia färdig. Med ett fingertryck kan du på ett ögonblick resa 900 år i tiden. Här kan du se slottets olika byggnadsetapper i 3D-format och se förvandlingen från biskopsborg via kungligt slott till landshövdingeresidens.

Skattkammaren

I museets skattkammare visas ett stort antal unika och underbara textilier från sent 1300-tal och framåt samt kyrkligt silver från flera århundraden.

Karl IX’s sal

I stora salen möter vi slottet i 1600-talets skepnad. Kung Gustav Vasa och hans söner Johan III och Karl IX hade vid denna tid förvandlat biskopsgården till ett praktfullt renässansslott. Här finns också bevarade originalpartier från domkyrkans vackra sydportal från 1300- talet. Här finns vår utställning om Slaget vid Stångebro och Linköpings blodbad.

Vasarummet

I Vasarummet möter vi biskop Hans Brask och kung Gustav Vasa vid en julmiddag 1523. De katolske biskopen för en livlig diskussion med den unge blivande kung Gustav Vasa. Den dynamiske Hans Brask var biskop i Linköpings stift mellan åren 1513-1527.

Brunnsrummet

På våra visningar får besökaren möjlighet att se slottets äldsta delar, ett kalkstenshus som byggdes i mitten av 1100-talet. Här finns bland annat ett kök och en brunn. Här visas också brunnsfynden från den arkeologiska undersökningen på 1990-talet.

Biskop Bengts tornrum

Under tornrummets medeltida valv finns det möjlighet att se resultatet av de arkeologiska utgrävningarna som gjordes när museet öppnades. Här berättas biskopsgårdens och domkyrkans äldsta historia.