Utställningar på Linköpings Slotts- och domkyrkomuseum

På museet finns flera utställningar, både permanenta och tillfälliga. Utställningarna sträcker sig över tre plan inne på Linköpings slott.

Visningar av slottsträdgården!

Följ med in bakom portarna, på en grönskande tur genom historien!

Pågående utställning!

Mellan 1 juni och 31 augusti så kan du se utställningen ”Mästarprovet- en rustning blir till” här på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum.

En utställning om en handgjord 1560-talsrustning, tillverkad idag med rekonstruerade 1500-talsverktyg

I september 2020 fick Albert Collins mästarbrev i rustningssmide. Det innebar att han blev den första i Sverige med denna officiella titel sedan Olof Berg, rustningsmakarmästare i Stockholm, dog 1781.

1551 grundar kung Gustav Vasa de kungliga rustningsverkstäderna i Arboga. Han låter värva utländska mästare i olika yrkeskategorier. I Livrustkammaren i Stockholm finns två rustningar tillverkade åt Erik XIV, dessa står som förlaga till mästarprovsrustningen och båda är tillverkade i Arboga. Rustningen är anpassad för tornering till fots. Det är en typ av tornering där man ska försöka bryta sitt svärd mot motståndarens rustning.

I utställningen finns historik kring Arboga och dess rustningsmakare  och hur de svensktillverkade rustningarna ser ut. En prova-på-handske finns utställd, som besökaren kan ta på sig för att sedan känna hur det känns att fatta kolven på en 1560-tals hjullåspistol.

Hur ser en helt handgjord rustning ut som är tillverkad idag men med metoder och verktyg som är troliga att en rustningsmakare i Sverige kunde ha använt på 1500-talet?

Vi har svaret!

Välkommen att besöka oss!

Hur kan man förena medeltiden med 2000-talet? Vi har svaret! Med ny teknik.

Nu är vår digitalisering av Linköping slotts historia färdig. Med ett fingertryck kan du på ett ögonblick resa 900 år i tiden. Här kan du se slottets olika byggnadsetapper i 3D-format och se förvandlingen från biskopsborg via kungligt slott till landshövdingeresidens.

Skattkammaren

I museets skattkammare visas ett stort antal unika och underbara textilier från sent 1300-tal och framåt samt kyrkligt silver från flera århundraden.

Karl IX’s sal

I stora salen möter vi slottet i 1600-talets skepnad. Kung Gustav Vasa och hans söner Johan III och Karl IX hade vid denna tid förvandlat biskopsgården till ett praktfullt renässansslott. Här finns också bevarade originalpartier från domkyrkans vackra sydportal från 1300- talet. Här finns vår utställning om Slaget vid Stångebro och Linköpings blodbad.

Vasarummet

I Vasarummet möter vi biskop Hans Brask och kung Gustav Vasa vid en julmiddag 1523. De katolske biskopen för en livlig diskussion med den unge blivande kung Gustav Vasa. Den dynamiske Hans Brask var biskop i Linköpings stift mellan åren 1513-1527.

Brunnsrummet

På våra visningar får besökaren möjlighet att se slottets äldsta delar, ett kalkstenshus som byggdes i mitten av 1100-talet. Här finns bland annat ett kök och en brunn. Här visas också brunnsfynden från den arkeologiska undersökningen på 1990-talet.

Biskop Bengts tornrum

Under tornrummets medeltida valv finns det möjlighet att se resultatet av de arkeologiska utgrävningarna som gjordes när museet öppnades. Här berättas biskopsgårdens och domkyrkans äldsta historia.